ZPĚTNÉ ODKAZY

Video-ukázky nových technologií a další interaktivní počítačová podpora k vzdělávacím a tréninkovým modulům

Aplikovaná statistika v průmyslu

Statistické nástroje pro výrobní technologii

Nástroje pro návrh a řízení logistických systémů a procesů

Popis video ukázek

Nekonvenční technologie obrábění

Únava kovových materiálů

    Zkouška tahem za zvýšené teploty dle ČSN EN 10002-5: Ukázka funkce snímače prodloužení v uspořádání pro zkoušky za zvýšené teploty. Kalibrace pracovního prostoru a přichycení snímače na zkušební vzorek. (Univerzální zkušební stroj ZWICK 250 pro pokojové, snížené i zvýšené teploty od -80 °C až do +250 °C v konfiguraci pro tahovou zkoušku.)

Problematika tváření elastomery

Interaktivní modul pro podporu tvorby bakalářských a diplomových prací

Numerické metody a NURBS křivky

PowerMILL a produkty firmy Delcam

 


Pozn.: Videa i animace byly zpracovány na MacBook Air (s operačním systémem Mac OS X verze 10.7.5) v softwaru iMovie verze 9.0.8 (1778).

 

 


PATIČKA STRÁNKY
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

[login]