ZPĚTNÉ ODKAZY

Odborná literatura

Efektivní odborné poradenství a konzultace jsou založeny na znalostech a zkušenostech jednotlivých vědecko-pedagogických pracovníků tohoto projektu, které se opírají nejen o níže uvedenou odbornou literaturu pořízenou pro potřeby cílové skupiny.

Legenda: Název knihy, základní údaje o knize, (osoba na FSI VUT v Brně, u které je možno knihu zapůjčit pro potřeby řešení projektu)

 

3. monitorovací období

Konstrukce CNC obráběcích strojů, prof. Jiří Marek a kolektiv, ISBN 978-80-254-7980-3.(prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.)
Speciální technologie, doc. Ing. František Veselka, CSc., Ing. Aleš Mikulčík, ISBN 978-80-7204-621-8. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Konstruování strojních součástí, Joseph E. Shigley, Charles R. Mischke, Richard G. Budynas, ISBN 978-80-214-2629-0. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Řízení lidských zdrojů, Michael Armstrong, ISBN 978-80-247-1407-3. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Tak to dělá Toyota, Jeffry K. Liker, ISBN 978-80-7261-173-7. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Management a leadership, Michael Armstrong, ISBN 978-80-247-2177-4. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Speed lead, Kevan Hall, ISBN 978-80-7261-182-9. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Time management, David Gruber, ISBN 978-80-7261-211-6. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Základy strojnictví, Ulrich Fischer a kolektiv, ISBN 80-86706-09-5. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Technologie obrábění I, II, III, prof. Ing. Jan Mádl, CSc. a kolektiv, ISBN 978-80-01-03752-2. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Nekonvenční metody obrábění I., Ing. Marek Sadílek, Ph.D., ISBN 978-80-248-2107-8. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Výrobní stroje obráběcí, doc. Dr. Ing. Josef Brychta, ISBN 978-80-248-1893-1. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Technologická příprava výroby, Ing. Oskar Zemčík, CSc., ISBN 80-214-2219-X. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Speciální technologie obrábění, prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. a kolektiv, ISBN 978-80-214-4025-8. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Teorie obrábění, tváření a nástroje, prof. Ing. Milan Forejt, CSc., prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., ISBN 80-214-2374-9. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)

4. monitorovací období

Strojnické tabulky (Čtvrté doplněné vydání) , Jan Leinveber, Pavel Vávra, ISBN 978-80-7361-051-7. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
A First Course in Numerical Analysis , Anthony Ralston and Philip Rabinowitz, ISBN 13:978-0-486-41454-6. (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Machining Dynamics - Fundamentals, Applications and Practicles, ISBN 978-1-84628-367-3 (Ing. Zdeněk Fiala*)
Handbook of Advanced Ceramics Machining, MARINESCU, I. D., ISBN 0-8493-3837-9 (Ing. Vendula Švecová*)
Oxford ilustrovaný anglický výkladový slovník, ISBN: 978-80-7391-539-1 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.; doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
Angličtina: obchodní korespondence, Vera Eck, Simon Drennan, ISBN: 978-80-247-3085-1 (Dagmar Polzerová)
Atraktivní životopis v angličtině, Denisa Tošovská, ISBN: 80-247-0625-3 (Dagmar Polzerová)
Angličtina: CD interaktivní kurz + anglický studijní slovník (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)

5. monitorovací období

Machining Dynamics - Frequency Response to Improved Productivity, Springer, ISBN: 978-0-387-09644-5 (Ing. Zdeněk Fiala*)
Design and Analysis of Experiments, International Student Version, Douglas C. Montgomery, edice 7, ISBN 978-2-470-39882-1 (Ing. Jan Dvořáček*)
Machining with Nanomaterials, Mark J. Jackson, Jonathan S. Morrell, Springer, ISBN 978-0387-87659-7 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Machining; Fundamentals and Recent Advances, J. Paulo Davim, Springer, ISBN 978-1-84800-212-8 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Machine Tools for High Performance Machining, L.N. López de Lacalle, A. Jamikiz, Springer, ISBN 978-1-84800-379-8 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Damage and Fracture Mechanics, Taoufik Boukharouba, Mimoun Elboujdaini, Guy Pluvinage, Springer, ISBN 978-90-481-2668-2 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Surface Integrity in Machining, J. Paulo Davim, Springer, ISBN 978-1-84882-873-5 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Machining of Hard Materials, J. Paulo Davim, Springer, ISBN 978-1-84996-449-4 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Machining with Abrasives, Mark J. Jackson, J. Paulo Davim, Springer, ISBN 978-1-4419-7301-6 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Cutting Tool Technology, Industrial Handbook, Graham T. Smith, Springer, ISBN 978-1-84800-204-3 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Engineering Mathematics, K.A. Stroud, šestá edice, ISBN 978-0-8311-3327-6, kniha+CD, (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Damage and Fracture Mechanics, Failure Analysis of Engineering Materials and Structure, 2009, Springer, ISBN 978-90-481-2668-2, (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Materials science of thin films :deposition and structure, Milton Ohring, 2002, ISBN 978-0-12-524975-1 (Ing. Jan Dvořáček)
Collaborative design and planning for digital manufacturing , Lihui Wang, Andrew Y.C. Nee, editors, Springer, 2009, ISBN 978-1-84882-286-3 (Ing. Roman Kubík, Ph.D.)
Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2010, ISBN 13 978-3-03785-006-0, (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Process Planning and Scheduling for Distributed Manufacturing, Springer, 2007, ISBN 978-1-84628-715-0, (Ing. Roman Kubík, Ph.D.)
Smart Devices and Machines for Advanced Manufacturing, Springer, 2008, ISBN 978-1-84800-146-6, (Ing. Roman Kubík, Ph.D.)
Handbook of Chemical Vapor Deposition, Principles, Technology and Applications, Hugh O. Pierson, 1999, ISBN 978-0-8155-1432-9, (Ing. Jan Dvořáček)
Malá kniha etikety pro manažery, Ladislav Špaček, Mladá fronta, 2010, ISBN 978-80-204-2252-1 (Dagmar Polzerová)
Malá kniha etikety pro firmu a úřad, Ladislav Špaček, Mladá fronta, 2010, ISBN 978-80-204-2253-8 (Dagmar Polzerová)
Handbook of Physical Vapor Deposition, Donald M. Mattox, Second Edition, 2010, ISBN 978-0-815-52037-5 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials, C.F. Campbell, 2008, ISBN 978-1-8561-7495-5 (Doc. Ing. Anton Humár, CSc.)
Chemical Vapour Deposition; And Integrated Engineering Design for Advanced Materials, Yongdong Xu, Xiu-Tian Yan, Springer, 2010, ISBN 978-1-84882-893-3 (Doc. Ing. Anton Humár, CSc.)
Titanium A Technical Guide, Matthew J. Donachie, Jr., 2010,Second Edition, ISBN-13: 978-0-87170-686-7 (Doc. Ing. Anton Humár, CSc.)
The Science and Engineering of Cutting, Tony Atkins, 2009, ISBN: 978-0-7506-8531-3 (prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.)
Principles of Physical Vapor Deposition of Thin Films, K.S. Sree Harsha, 2006, ISBN: 978-0-08-044699-8 (doc. Ing. Anton Humár, CSc.)

6. monitorovací období

Machining: Fundamentals and Recent Advances, J. Paulo DAvim, 2008, ISBN: 978-1-84800-212-8 (doc. Ing. Anton Humár, CSc.)
Cutting Tool Technology, Graham T. Smith, 2008, ISBN: 978-1-84800-204-3 (doc. Ing. Anton Humár, CSc.)
Material Inhomogeneities and Evolution, Marcelo Epstein, Marek ElZanowski, 2007, ISBN: 978-3-540-72372-1 (Ing. Petr Vašík, Ph.D.)
Advanced Methods in Material Forming, Dorel Banabic, 2007, ISBN: 978-3-540-69844-9 (Ing. Kamil Podaný, Ph.D.)
Metal Forming Practise Processes Machines Tools, Heinz Tschaetsch, 2006, ISBN: 3-540-33216-2 (Ing. Kamil Podaný, Ph.D.)
Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis, Goldstein, I. Joseph, 2007, ISBN: 978-0-306-47292-3 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
Nanocomposite thin films and coatings: processing, properties and performance, Sam Zhang, Ali Nasar - editors, 2007, ISBN-13 978-1-86094-784-1, ISBN-10 1-86094-784-0 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Split Hopkinson (Kolsky) bar: design, testing and applications, Weinong Chen, Bo Song, 2011, ISBN 978-1-4419-7981-0 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
An introduction to Generalized Linear Models, Annette J. Dobson, Adrian G. Barnett, 2008, ISBN 978-1-58488-950-2 (Ing. Josef Bednář, Ph.D.)
Multivariate Statistical Modelling Based on Generalized Linear Models, Ludwig Fahrmeir, Gerhard Tutz, 2001, ISBN 0-387-95187-3 (Ing. Josef Bednář, Ph.D.)
Heat Conduction, Yaman Yener, Sadik Kakac, 2008, ISBN 978-1-59169-046-7 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Hard Milling & High Speed Machining, Dale Mickelson, 2007, ISBN 978-0-8311-3319-1 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials, F.C. Campbell, 2008, ISBN 1-85-617495-6 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Titanium a Technical Guide, Matthew J. Donachie, Jr., 2000, ISBN-13 978-0-87170-686-7 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Reverse Engineering Technology of Reinvention, Wang Wego, 2011, ISBN 978-1-4398-0630-2 (Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.)
Superplastic forming of advanced metallic materials, Method and applications, Edited by Gillo Giuliano, 2011, ISBN: 978-1-84569-753-2 (Ing. Kamil Podaný, Ph.D.)
Hot Deformation and Processing of Aluminium Alloys, Hugh J. McQueen, Stefano Spigarelli, Michael E. Kassner, and Enrico Evangelista, 2011, ISBN: 978-1-57444-678-4 (Ing. Kamil Podaný, Ph.D.)
Electrochemisty for Materials Science, W. Plieth, 2008, ISBN: 978-0-444-52792-9 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
Continuum Mechanics and Thermodynamics, From Fundamental Concepts to Governing Equations, Ellad B. Tadmor, Ronald E. Miller and Ryan S. Elliott, 2012, ISBN: 978-1-107-00826-7 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
Modeling Materials; Continuum, Atomistic and Multiscale Techniques, Ellad B. Tadmor and Ronald E. Miller, 2011, ISBN: 978-0-521-85698-0 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
ASM Handbook; Formerly Ninth Edition, Metals Handbook, Volume 12, 2009, ISBN-13: 978-0-87170-018-6 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
ASM Handbook; Volume 9, Metallography and microstructures / prepaded under the direction of the ASM, 2004, ISBN-13: 978-0-87170-706-2 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
Springer Handbook of Materials Measurement Methods, 2006, ISBN-13: 978-3-540-20785-6 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Material properties under intensive dynamic loading, M.V. Zhernokletov, B.L. Glushak, 2006, ISBN 978-3-540-36844-1 (Ing. Miroslav Šlais)
Kapesní příručka Kean Six Sigma: rychlý průvodce téměř 100 nástroji na zlepšování kvality, George, Michael L., ISBN 978-80-904099-2-7 (Ing. Josef Bednář, Ph.D.)
Moderní management jakosti; principy, postupy, metody, J. Nenadál, R. Petříková, J. Tošenovský, 2011, ISBN-13: 978-80-7261-186-7 (Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Electron beam welding, H. Schultz, 2004, ISBN: 1-85573-050-2 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
Transmaterial 3, 2010, ISBN: 978-1-56898-893-1 (doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.)
SEO optimalizace pro vyhledávače profesionálně, Danny Dover, Erik Dafforn, 2012, ISBN: 978-80-7413-172-1 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
Hacking umění exploitace, Jon Erickson, 2009, ISBN: 978-80-7413-022-9 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
Python; Pro hackery a reverzní inženýrství, Justin Seitz, 2009, ISBN: 978-80-7413-048-9 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
MySQL profesionálně; optimalizace pro vysoký výkon, B. Schwartz, P. Zaitsev, 2009, ISBN: 978-80-7413-035-9 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
HTML5 a CSS3 pro webové designéry, A. Goldsteinová, L. Lazaris, E. Weylová, 2011, ISBN: 978-80-7413-166-0 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
CSS filtry, hacky a pokročilé postupy, Andy Budd, 2007, ISBN: 978-80-86815-54-1 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
Ajax profesionálně, Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett, 2007, ISBN: 978-80-86815-77-0 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
PHP5 a MySQL, kokmpendium znalostí pro začátečníky i profesionály, W. Jason Gilmore, 2011, ISBN: 978-80-7413-163-9 (Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.)
Proces Machine Interactions, Springer, 2013, ISBN 978-3-642-32447-5.(prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.)
Přehled statistických metod, Portál s.r.o., 2012, ISBN 978-80-262-0200-4.(Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Průvodce základními statistickými metodami, Grada Publishing a.s., 2010, ISBN 978-80-247-3243-5.(Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Integrální počet funkcí více proměnných, 2009, ISBN 978-80-210-4975-8.(Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)
Integrální počet v R, 2011, ISBN 978-80-210-5635-0.(Ing. Aleš Polzer, Ph.D.)

 


PATIČKA STRÁNKY
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

[login]