ZPĚTNÉ ODKAZY

Kontakty

Hlavní kontaktní osoba žadatele projektu

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojírenské technologie
Technická 2896/2, 616 69, Brno
Dočasně: Kolejní 2906/4, 612 00, Brno
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (ředitel ústavu)
tel./fax: 5 4114 2555
piska@fme.vutbr.cz

 

Kontaktní místo a Linka technické pomoci

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 28962, 616 69, Brno (Dočasně: Kolejní 2906/4, 612 00, Brno)
Odbor technologie obrábění
místnost: A1/1414, A1/1414b
tel.: 5 4114 2545, 5 4114 2555
e-mail: polzerova@fme.vutbr.cz; piska@fme.vutbr.cz

 

Administrativní zaměstnanci
@fme.vutbr.cz
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. hlavní manažer projektu 54114 2555 piska@
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. manažer projektu 54114 2545 polzer@
Jana Musilová finanční manažer projektu 54114 2525 musilova@
Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.  programátor a správce internetového portálu 54114 2556 dvorak.j@
Dagmar Polzerová administrátorka projektu 54114 2545 polzerova@
Ing. Kateřina Dufková   asistentka projektu 54114 2402 dufkova@
dříve - Mgr. Eva Macková  
dříve - Zdeňka Katolická  

 

Odborní zaměstnanci
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. tel./fax: 54114 2555 piska@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Anton Humár, CSc. tel.: 54114 2407 humar@fme.vutbr.cz
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. tel.: 54114 2545 polzer@fme.vutbr.cz
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. tel.: 54114 2559 sliwkova@fme.vutbr.cz
Ing. Josef Bednář, Ph.D. tel.: 54114 2550 bednar@fme.vutbr.cz
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. tel.: 54114 2637 podany@fme.vutbr.cz
Mgr. Petr Vašík, Ph.D. tel.: 54114 2533 vasik@fme.vutbr.cz
Ing. Josef Sedlák, Ph.D. tel.: 54114 2408 sedlak@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. tel.: 54114 3188 pantelejev@fme.vutbr.cz
Ing. Karel Kouřil, Ph.D. tel.: 54114 2557 kouril.k@fme.vutbr.cz
Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D. tel.: 54114 2556 dvorak.j@fme.vutbr.cz
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. tel.: 54114 2408 zouhar@fme.vutbr.cz
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. tel.: 54114 2409 zemcik.o@fme.vutbr.cz
Ing. Vendula (Švecová) Blažková tel.: 54114 2420 ysveco01@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Martin Slaný tel.: 54114 2556 slany.m@fme.vutbr.cz
Ing. Jan Dvořáček tel.: 54114 2408 ydvora50@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Martin Madaj tel.: 54114 2420 madaj@fme.vutbr.cz
Ing. Miroslav Šlais tel.: 54114 2502 yslais00@stud.fme.vutbr.cz
prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. tel.: 54114 2652 cech@fme.vutbr.cz
Ing. Roman Kubík, Ph.D. tel.: 54114 2405 kubik@fme.vutbr.cz
Ing. Karel Osička, Ph.D. tel.: 54114 2486 osicka@fme.vutbr.cz
Ing. Milan Kalivoda tel.: 54114 2486 kalivoda@fme.vutbr.cz
---
Ing. Jiří Malůšek
Ing. František Kania
Martina Drabantová
Ing. Zdeněk Fiala
Ing. Kateřina Mouralová
Jiří Čech
Bc. Martina Novotná Janulová
Jitka Metelková
Martin Musil

 

Databáze nabídky spolupráce pro podniky a VaV instituce.

 

Partneři projektu

Business Media CZ, s.r.o. / Mgr. Jan Baltus (šéfredaktor)
Frentech Aerospace s.r.o. / Pavel Sobotka (ředitel)
HAM-FINAL, s.r.o. / Stanislav Fiala (ředitel)
MM publishing, s.r.o. / Ing. Roman Dvořák (šéfredaktor)
Siemens s.r.o. / Ing. Jiří Urban
ŽĎAS, a.s. / Ing. Jaromír Ošťádal (ředitel)

 

Externí spolupracovníci

prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. / VCSVTT Praha
Ing. Petr Valášek / Frentech Aerospace s.r.o.
Ing. Vladimír Maixner, MBA / Pramet Tools s.r.o.
Ing. Petr Koutný (ředitel)/ Edwards s.r.o.
Jan Hevr (ředitel)/ ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. / ČVUT v Praze, Fakulta strojní, VCSVTT Praha

 

Informační zdroje

Obecné informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor pro záležitosti EU (strukturálních fondů): www.msmt.cz
Fondy Evropské unie: www.strukturalni-fondy.cz
Evropský sociální fond: www.esfcr.cz
Portál MŠMT: Kontakty a užitečné odkazy
Portál MŠMT: Projekty

 

Moderní komunikační servery

PATIČKA STRÁNKY
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

[login]